7 KLÍČŮ K BUDOUCTNOSTI

Program pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017

PROSPERITA

Skutečná podpora malého a středního podnikání a zaměstnanosti

SOUNÁLEŽITOST

Ochrana a podpora role matky, úplných rodin ve své tradiční podobě 

SVOBODA

Obnovení demokracie rozpojením vazeb mezi politickou a ekonomickou mocí 

ODPOVĚDNOST

Decentralizace, deregulace, štíhlý stát, nízké daně a vyrovnané rozpočty

SPRAVEDLNOST

Odblokování výkonu spravedlnosti návratem k přirozenému právu a hledáním pravdy

ZDRAVÍ

Prosazení preventivního zdravotnictví, léčba příčin, ne příznaků

BEZPEČNOST

Zajištění bezpečnosti státu i občanů proti aktuálním hrozbám