BEZPEČNOST

Zajištění bezpečnosti státu i občanů proti aktuálním hrozbám

Chcete žít v zemi,

kde je zahraniční a bezpečnostní politika definována na základě cizích mocenských zájmů a z ideologických hledisek a z tohoto důvodu nebere v úvahu reálné hrozby a tím aktivně zvyšuje bezpečnostní rizika?

Chcete žít v zemi,

kde je zahraniční a bezpečnostní politika určována pragmaticky a na základě zájmů občanů a existujících hrozeb a snaží se tedy bezpečnostní rizika eliminovat nebo se na ně dobře připravit?

PROČ?

Zhoršená bezpečnostní situace v Evropě a ve světě jako důsledek bezohledných ekonomických a geopolitických mocenských zájmů vyžaduje zásadní přehodnocení současné zahraniční a bezpečnostní politiky státu.

CO S TÍM?

  • obnovit samostatnost naší zahraniční politiky s cílem zásadně posílit vztahy podporující naší bezpečnost (politika všech azimutů)
  • připravit alternativní koncepce kolektivní bezpečnosti, pokud EU a NATO nebudou nadále ochotny skutečně hájit zájmy občanů vlastních členských států
  • změnit obrannou doktrínu armády: zaměřit ji na obranu území ČR podle priorit určených vnějšími hrozbami
  • posílit policii a prvky záchranného systému modernizací vybavení, kvalitním výcvikem a v případě potřeby i personálně
  • posílit kritickou infrastrukturu státu v návaznosti na existující hrozby
  • zahrnout domobranu do koncepce bezpečnostní politiky státu