PROSPERITA

Skutečná podpora malého a středního podnikání a zaměstnanosti

Chcete žít v zemi,

kde většina lidí bude pracovat ve skladech nebo montovnách za pár šupů a se strachem, že skončí na snižujících se sociálních dávkách?

Chcete žít v zemi,

kde každý region bude ekonomicky soběstačný, konkurenceschopný a bude lidem poskytovat dostatek zajímavých pracovních příležitostí?

PROČ?

V důsledku globalizace a slepého uplatňování neoliberální ideologie dochází k mnoha negativním jevům: existuje neférová zjevná i skrytá podpora cizích států a nadnárodních organizací ve prospěch jejich ekonomických zájmů a na úkor našeho podnikatelského prostředí; zájmy korporací nezohledňují dlouhodobou stabilitu a potřeby regionů; často zneužívají své nepřiměřené tržní síly nebo používají nekalé konkurenční praktiky atd.

To vede ke ztrátě schopnosti vytvářet dlouhodobě v regionech vlastní dostatečný ekonomický výkon zajišťující atraktivní pracovní místatrvalou prosperitu, rozumné daňové příjmy a optimistický výhled do budoucnosti. Tím se postupně stáváme rozvojovou zemí, kolonií.

CO S TÍM?

 • chránit a podporovat malé a střední podnikání v regionech před nerovnou hospodářskou soutěží
 • posílit u obcí a regionů možnost ovlivnit druhy, rozsah a podmínky investic
 • podporovat inovační centra, jejichž posláním je propojovat kapitál, nápady, inovace a špičkové technologie/technologické schopnosti
 • vytvořit podmínky pro zvýšení odborné způsobilosti majitelů a manažerů v oblasti řízení podniků, zvládání růstu, expanze, inovací apod.
 • zjednodušit administrativu pro podniky
 • snížit celkové daňové zatížení a především zdanění práce
 • zrušit dotace deformující tržní prostředí
 • podpořit systémy motivace zajišťující rovnováhu mezi příjmy zaměstnance, jeho pracovním výkonem a jím vytvořenou hodnotou
 • podpořit organizační modely zvyšující spoluodpovědnost zaměstnanců za ekonomiku podniku (systém „Baťa“)
 • podpořit takové modely vlastnictví, které počítají se zaměstnanci jako spoluvlastníky
 • ochránit zaměstnance v situacích zneužívání nerovného postavení (minimální mzdy, nucení k práci na černo, požadavky na neúměrný výkon…)