ZDRAVÍ

Prosazení preventivního zdravotnictví, léčba příčin, ne příznaků

Chcete žít v zemi,

kde nastavení zdravotnického systému podporuje léčení, ale nikoliv vyléčení, protože chronicky nemocný pacient je obrovský a ziskový byznys?

Chcete žít v zemi,

kde zdravotnický systém motivuje všechny zainteresované včetně vás samotných k tomu, abyste byli zdraví a odolní proti nemocem?

PROČ?

Obrovské prostředky plynoucí do zdravotnictví jsou příliš lákavé, než aby bylo automatické, že pacientovo uzdravení a zdraví jsou vždy na prvním místě. Mnoho subjektů je lobbistickým způsobem zainteresováno na množství a rozsahu zdravotních výkonů a ne na zdraví občanů. Reálně zde proti sobě stojí morálka a znalosti manažerů zdravotních pojišťoven a lékařů na straně jedné a obrovské peníze dodavatelů zdravotních prostředků a služeb na straně druhé.

CO S TÍM?

  • zvýšit spoluodpovědnost člověka za své zdraví
  • zainteresovat lékaře a zdravotní pojišťovny na uzdravení a zdraví pacientů
  • podpořit prevenci a metody včasné diagnózy především civilizačních chorob
  • rozšířit léčbu o metody přírodní, celostní a čínské medicíny, homeopatie atd., především pro rané fáze vývoje chorob
  • podporovat výzkum a uvádění do praxe metod kauzální léčby, tj. léčby příčin, nikoli jen “léčby” příznaků