SVOBODA

Obnovení demokracie a občanských svobod

Chcete žít v zemi,

kde politická reprezentace hájí zájmy oligarchů a korporací, nikoliv občanů, což povede nakonec k nastolení nějaké podoby totality?

Chcete žít v zemi,

kde politika bude považována za společnou péči o společný prostor a zastupitelé budou hájit zájmy těch, které zastupují, a nikoliv na ideologickém, ale na územním principu?

PROČ?

Bezohledné ekonomické a geopolitické zájmy a z toho plynoucí selhání politických elit ovlivňují negativně demokratický proces i občanské svobody. Politická moc podléhající moci ekonomické přestává hájit zájmy občanů a v konečném důsledku často rozhoduje proti zájmům občanů. Omezování svobod a demokracie se děje nenápadně a postupně, tzv. salámovou metodou.

CO S TÍM?

  • obnovit politickou suverenitu skrze revizi mezinárodních smluv
  • omezit vliv politických stran výrazným posílením územního principu zastupitelské demokracie
  • zajistit jednoduchý a rychlý mechanismus odvolatelnosti politiků
  • zajistit jednoduchou možnost vyhlašování referenda občany i politiky
  • zrušit plošné šmírování občanů a institucí státem
  • zajistit vyšší ochranu svobody slova
  • vytvořit podmínky pro názorovou diverzitu v médiích