SPRAVEDLNOST

Odblokování výkonu spravedlnosti

Chcete žít v zemi,

kde výkon spravedlnosti chrání jen vyvolené a naopak nespravedlivě či neadekvátně postihuje slabé a režimu nepohodlné?

Chcete žít v zemi,

kde výkon spravedlnosti je postaven na hledání pravdy a spravedlnosti a vy se můžete spolehnout na to, že se domůžete spravedlnosti proti komukoliv a v rozumném čase?

PROČ?

Ideální výkon spravedlnosti je založen na rovnosti všech před zákonem. Znakem totalitních režimů je naopak zneužití spravedlnosti pro perzekuci nepohodlných. Přechodovou fází je ochrana vyvolených. Současný stav je nejblíže přechodové fázi, naše justice ale již částečně funguje jako nástroj perzekuce nepohodlných, i když se na této činnosti podílí jen velmi malé procento zkorumpovaných soudců a státních zástupců.

Těmto excesům výrazně napomáhá i nekvalitní, nesrozumitelná, přebujelá administrativa, legislativní proces podléhající zájmovým skupinám, pojetí práva založené na doslovném výkladu a nikoli hledání pravdy a spravedlnosti, přetížení soudů a neadekvátně dlouhé jednací lhůty.

CO S TÍM?

  • eliminovat všechny excesy soudní moci včetně změny exekučního modelu a změny v insolvenčním řízení, které bude chránit podniky před zneužitím
  • využít mediace jako předstupně řešení sporů stojících mimo trestní právo
  • zajistit vyšší důraz na hledání pravdy a spravedlnosti v soudní praxi
  • formulovat a kodifikovat principy přirozeného práva jako řád dobra (morální kodex)  
  • zjednodušovat právní řád (snižovat počet právních předpisů, zlepšovat jejich kvalitu a srozumitelnost) a dávat ho do souladu s přirozeným právem