Představujeme se vám

členové hnutí Cesta odpovědné společnosti

Jsme normální lidé, jako vy. Roky jsme vystupovali proti různým nešvarům ve společnosti, proti libovůli politiků a zastupitelů, či proti postupnému oklešťování osobních svobod. Demonstrovali jsme, sepisovali petice, protestovali. Většinou to však byl marný boj. Jako jediné další ústavně konformní řešení tedy bylo rozhodnutí vstoupit do politiky. Otázkou bylo, jestli dělat osobní kompromisy a podpořit některou ze stávajících stran. Protože jsme však chtěli jít jinou cestou a bylo nás dost podobně smýšlejících, rozhodli jsme se založit toto Hnutí.

Svým působením chceme podpořit návrat k Přirozenému řádu, který můžeme pouze poznávat, ale ne měnit. Přirozený řád nemá jen hodnotový rozměr, je to též konkrétní systém pravidel, jejichž dodržováním automaticky přispíváme k vyšší harmonii. Jeho respektování a „používání“ umožňuje vytvořit podmínky pro: 

  • svobodný, stabilní, mírový a bezpečný život,
  • prosperitu všech občanů ve všech regionech,
  • rovnovážný rozvoj jednotlivců i společenství.

Posláním hnutí CESTA není navrhovat a realizovat dílčí řešení a „záplaty“ pro stávající systém, který považujeme za nereformovatelný. Naším posláním je zformulovat, nabídnout a realizovat vizi nového uspořádání společnosti založené na spolupráci, nikoliv boji.

Současný stav společnosti považujeme za velmi vážný a se zásadními systémovými nedostatky, v jejichž jádru stojí princip boje aplikovaný prakticky ve všech klíčových oblastech života. Bez zásadní a hluboké proměny rychle směřujeme k víceúrovňovému kolapsu (hodnotový, ekonomický, ekologický, sociální, bezpečnostní…) a nastolení nějaké podoby totality.

Vizí hnutí CESTA je odpovědná společnost sounáležitosti, tedy vytvoření co nejlepších podmínek pro mírový, svobodný, odpovědný, tvořivý a šťastný život jednotlivců, rodin a komunit.

Základní programové principy pro naplnění vize jsou Svoboda spojená s odpovědností, Mírová řešení, Otevřená komunikace, Decentralizace, Soběstačnost, Udržitelnost, Zachování vlastních kulturních tradic a identity, Podpora rodiny a péče o děti, Rovnocennost uplatňování práv i povinností.