NAŠE POSLÁNÍ

..vyplývá z vědomí, že společnost je v hlubokém procesu duchovní transformace, provázené hlubokými problémy, jejichž řešení není možné v rámci převládajícího paradigmatu.

Navrhnout a realizovat nový model uspořádání společnosti založený na spolupráci

Cíle

Naším cílem je vytvoření a realizace návrhu nového způsobu uspořádání společnosti, jehož základním atributem je spolupráce, ne boj. Z našeho hlediska to znamená, že bude postaveno na Přirozeném řádu, tj. na respektu a dodržování „zákonitostí Universa“, které jsme nevytvořili, ale můžeme je jen poznávat.

Jsme si vědomi toho, že toto poznání a jeho dostatečné rozšíření je základním předpokladem Rovnovážného rozvoje této „nové“ společnosti. Jsme orientováni na principiální změnu, nejsme „opraváři“. Nesnažíme se hledat způsoby, jak stávající systém napravit, protože to nejde.

Proveditelnost

Nejsme ale žádní bezradní snílci vedoucí plané diskuze. Máme konkrétně použitelné, praxí ověřené a funkční nástroje a metody pro vytvoření podmínek, které budou motivovat k odpovědnému a pro-harmonickému chování jednotlivců i skupin.

S pomocí těchto nástrojů a metod je možné rozpracovat konkrétní řešení, která uvedou v soulad práva s povinnostmi a svobodu s odpovědností. Navíc nám „hraje do karet“ …

Načasování

Vidíme, že společnost již tvrdě a neodvolatelně „naráží“. Jsme svědky hodnotové, sociální, kulturní, ekonomické, ekologické i bezpečnostní krize, které všechny probíhají paralelně a mohou mít pro mnohé i existenciální důsledky. Další vývoj tímto směrem není možný. Historické – vědecky zdokladované – paralely to jen potvrzují a zároveň předkládají i vodítka, co dělat (např. práce profesora Miroslava Bárty).

Z druhé strany je patrné, že se uzavírají dlouhodobé vývojové cykly a lidstvo vstupuje do nové etapy vývoje. Zde je pro každého z nás příležitost vymanit se ze starého paradigmatu a vytvořit nový, životu a harmonickému vývoji prospěšnější.

Z toho tedy plyne, že pracujeme nejen s výhledem pro další generace, ale uplatnění našich myšlenek vidíme i v řádu několika jednotek let.

Priority

Aktuálně chceme přispět  k diskuzi o tom, jak zabránit těm nejčernějším scénářům. V rámci našich možností jsme připravení spolupracovat s kýmkoli, kdo následuje obdobný záměr nebo jde alespoň „stejným směrem“. Budeme aktivně podporovat veškerou spolupráci, která staví hráz proti snahám uplatnit známou strategii „rozděluj a panuj“.

Řešení „vnějšku“ považujeme za důležité, ale nedostatečné. Vidíme, že změnu musí provést i každý sám u sebe, a také ve své rodině, práci, komunitě. Myšlenky Ghándího jsou stále a univerzálně platné. Mír nemůžeme vybojovat, ale můžeme ho jedině stvořit v sobě, ve svém srdci. Práce „na sobě“, na rozvoji svého charakteru, určité úsilí směřující k pochopení toho, kdo jsme, kam jdeme, kam se vyvíjí společnost a co s tím, jsou z našeho pohledu nezbytné.

V současném chaosu tedy není naším aktuálním cílem vyhrávat volby, ale spíše informovat občany o stavu společnosti a možných řešeních. Za účelnější považujeme vytvářet „sítě spolupráce a důvěry“ spojené společným záměrem a vizí.

Prosba

Přesto si dovolujeme požádat o Váš hlas ve volbách:

  • dáváte tím hlas a ENERGII nové vizi uspořádání společnosti; nemusíte dělat kompromisy a vybírat si mezi menším a větším zlem,
  • umožníte nám přirozený růst a podpoříte šíření našich myšlenek skrze větší zájem médií,
  • dáte nám svým hlasem informaci, že naše práce má smysl,
  • vytvoříte lepší podmínky pro spolupráci s odborníky a různými skupinami s podobným záměrem; tím dosáhneme efektu sněhové koule a zároveň urychlíme přípravu na blížící se změny,
  • od určitého počtu hlasů – díky získání příspěvků od státu – umožníte naší alespoň částečnou profesionalizaci.