Rezort financí

Vytvoření přirozeného finančního systému

Současný stav

Finančním systémem zde rozumíme institucionální mechanismus, kterým stát reguluje peníze a finanční služby. Jedná se především o:

 1. Peněžní systém, tj. určování charakteru, tvorby, oběhu a stahování peněz, měnové, kurzové, případně bilanční politiky a role centrální banky v peněžním systému
 2. Bankovní systém, tj. role a funkce bank a role centrální banky v bankovním systému včetně řízení množství peněz v ekonomice, řízení úroků a rezervních požadavků
 3. Obchod s cennými papíry, investiční společnosti, investiční fondy
 4. Ostatní finanční služby (penzijní fondy, pojišťovnictví, leasing, směnárny, zprostředkovatelé finančních služeb…)

Obecná analýza stavu odpovídá analýze ekonomického prostředí v bodu 10. programu. Nadto jsou zde důležité ještě další souvislosti a skutečnosti:

 • Finanční sektor v posledních desetiletích roste a stává se významným z hlediska podílu na tvorbě HDP
 • Peněžní systém má díky vlastnímu nastavenému mechanismu, nastavení bankovního systému, úrokům a nízkému krytí skrze systém částečných rezerv charakter pyramidové hry
 • Úvěrující banka vytváří peníze z ničeho (fiat money) a přitom chce pokrýt rizika nesplacení reálnou hodnotou
 • Většina finančních služeb je tzv. „hrou s nulovým součtem“, tj. co jedna strana získá, o to druhá strana přijde
 • Nutí k neustálému kvantitativnímu růstu
 • Podněcuje k boji a nutnosti „vyhrát“ za každou cenu (viz psychologický pojem: hypotékový manažer)
 • Je to nástroj, skrze nějž bohatne nejbohatší skupina společnosti (max. 10 %) na úkor těch chudších skrze krátkodobé mechanismy (například úroky na kreditních kartách) ožebračujících chudinu a dlouhodobé mechanismy (např. hospodářské krize) ožebračující především střední třídu
 • Zisk finančního sektoru (odebraný z reálné ekonomiky) se uplatňuje převážně ve virtuální ekonomice (tzv. globální kasino)
 • Objem prostředků ve virtuální ekonomice je násobně vyšší, než objem prostředků v reálné ekonomice
 • Neexistuje mechanismus, který by obě ekonomiky odděloval: masivnější přesun peněz do reálné ekonomiky by nastartoval hyperinflaci a ztrátu hodnoty všech hmotných statků
 • Výsledkem je také na spekulacích závislá, netržní, vesměs vyšší cena komodit, národních měn, akcií a dalších cenných papírů, mající negativní dopad na ceny výrobků a služeb (další okrádání lidí)

Závěr: peněžní a bankovní systém v kombinaci s burzami a investičními společnostmi tvoří jádro současného parazitického systému. Nejlépe chráněného, nejméně čitelného a globálního.

Koncepce a nástroje řešení

 1. Je potřeba udržet vlastní měnu s vlastní úrokovou mírou a kurzem, aby bylo možno řídit podmínky v ekonomice.
 2. Více samostatnou centrální banku od Evropské centrální banky.
 3. Vytvářet podmínky v regionech, aby naši občané mohli realizovat své nabídky a poptávky mimo nadnárodní společnosti, kdy existuje celá řada cest, jak tyto podmínky vytvářet.
 4. Podporovat změnu v hlavních trendech ekonomie, od destruktivní neomezené spotřeby a růstu jako hlavního motoru vývoje společnosti k ekonomii postavené na přírodních zákonech a principech s růstem uspořádanosti společnosti, jak v mikro, tak makro systémech.

Cílový stav

 • Peněžní a bankovní systém nevytváří tlak na kvantitativní růst, nepodporuje boj, ale spolupráci
 • Peníze jako takové jsou nezisková veřejná služba
 • Možnost lokálních měn jako nástroje rozvoje místního trhu
 • V roli oběživa peníze podporují „proudění“ (model stárnutí peněz, odmítnutí záporné inflace)
 • V roli uchovatele hodnoty garantují udržení hodnoty (žádná inflace)
 • Bankovní úvěry / investice: v podnikovém sektoru je poskytnutí vždy podnikatelská koinvestice; v privátním sektoru ručí fyzická osoba pouze pořizovanou věcí (analogie leasingu či pronájmu)
 • Nebankovní investování: podle principu peníze netvoří další peníze bez nesení odpovědnosti (investovat mohou pouze fyzické osoby a to přímo, bez prostředníků; podnikající právnické osoby nemohou investovat do jiných podniků, koupě podniků musí realizovat jejich majitelé po dohodě s majiteli)
 • Žádné spekulativní aktivity, které znevěrohodňují hodnotu měny, ceny komodit a cenných papírů
 • Pevné a regulované oddělení virtuální a reálné ekonomiky

Měřitelné indikátory úspěchu

 1. Snižování zadluženosti na všech úrovních
 2. Udržování stabilní měny bez intervencí
 3. Vyrovnanost platební bilance
 4. Omezování růstu inflace, rovnoměrný výběr daní od všech občanů žijících a firem podnikajících na našem území

Podmínky funkčnosti

 • Dostatečně dotažená politická i ekonomická decentralizace
 • Profesionální, štíhlá a sloužící administrativa
 • Důvěra v nezbytnost a účelnost takového nastavení
 • Umožní to mezinárodní situace