NE masové migraci

Bezpečnostní situace v Evropě se za posledních 5 let zhoršila bezprecedentním způsobem.

Bezpečnost a mír nejsou jen výsledkem mezinárodních vztahů, ale také úrovní vnitřní bezpečnosti jednotlivých členských zemí. Nezodpovědná migrační a azylová politika zemí západní Evropy vytvořila bezpečnostní problém, jehož rozsah ještě není především politiky doceněn. Byl porušen a je stále porušován základní princip: azylová a migrační politika má dočasně pomáhat lidem před válečnými útrapami, ale nesmí vést ke zhoršení bezpečnostní a sociální situace v hostitelských zemích.

V širším kontextu je celý svět dnes globalizován a stále probíhá boj o světovou vládu. Pod heslem vývozu demokracie je vedeno mnoho válek. Válečné konflikty vedou k chaosu ve společnosti a následnému převzetí zbídačených ekonomik „vývozci“ demokracie. Mocní světa nepotřebují silnou Evropu, ani Čínu či Rusko. Je jednoduché a levné lobbovat Evropský parlament, aby migraci nebránil.

ANO ochraně domácí populace

Reakce na tato rizika je v rámci evropských struktur prakticky nulová nebo nedostatečná z důvodu ideologické předpojatosti velké části státních i evropských politických elit.

Prosazování koordinované bezpečnostní politiky v rámci EU je důležité, ale nemůže být hlavním pilířem vytváření bezpečnosti ČR. Ta musí být postavena na vlastní a samostatné bezpečnostní politice, ideálně koordinované v rámci V4 + Rakousko a případně i s balkánskými zeměmi.

Naše cíle

 • Legislativní zařazení politického islámu mezi nebezpečné ideologie a z toho plynoucí tresty za jeho šíření a zákaz aplikace práva šaría v prostoru EU.
 • Přehodnocení migrační politiky v rámci Evropské unie s cílem chránit svou kulturu, národní identitu a zabránit islamizaci Evropy.
  Společný rozpočet pro Schengenské hranice nad běžnou provozní agendu. Státy střežící hranice s nadprůměrným rizikem musí být doplňkově financovány z rozpočtu EU.
 • Navýšení společných výdajů na ochranu vnější hranice Evropské unie s tím, že budou alokovány dodatečné prostředky a vyčleněny zdroje dle konkrétní situace.
 • Zrušení nebo úplný redesign Frontexu (pohraniční stráž EU).
 • Tvrdý zásah a přísné tresty těm občanům, organizacím a firmám ze zemí Evropské unie, kteří se podílejí na podněcování ozbrojených konfliktů ve třetích zemích, na pašování migrantů či spolupracují s převaděči.
 • Zákaz volného pohybu azylantů v Schengenském prostoru, a to do té doby, dokud jim není uděleno občanství hostitelské země.
 • Včasné, důsledné a koordinované potírání radikalizace migrantů a představy vlastní či náboženské nadřazenosti.
 • Neudělení azylu těm migrantům, kteří se v době azylového řízení dopustí trestného činu na území Evropské unie. Na neudělení azylu musí navazovat účinná a rychlá návratová politika.
 • Pohyb migranta bez dokladů totožnosti nebo s padělanými doklady považovat za trestný čin, jehož efektním výsledkem musí být zadržení, a to do až doby bezpodmínečné deportace.
 • Podporu ekonomické samostatnosti a vzdělanosti vybraných afrických států.
 • Vytvoření podmínek, které „umravní“ chování korporací na africkém kontinentu.