NE zlovůli korporací

Evropský parlament a komise nám vnucují zákony, které dlouhodobě vytvářejí výhodnější podmínky pro nadnárodní firmy/korporace.

Jak se to děje? Evropský parlament zákony jen schvaluje, případně pozměňuje, najde-li se vůbec pro změnu v parlamentu dostatečná síla. Zákony vybírá, připravuje a předkládá Evropská komise. Tyto zákony však nepřipravují národní vlády či jejich ministerstva, aby se o nich následně jednalo. Zákony věcně nepřipravuje ani samotná komise. Zákony doporučují a připravují lobbisté, resp. týmy poradenských a právnických firem. Je to 1 600 registrovaných firem a okolo 15 000 těch neregistrovaných.

Lobbisté jsou placeni nadnárodními firmami. Schválené zákony následně centrálně regulují podmínky v celé EU ve prospěch právě těchto velkých firem, proti zájmům občanů. 
Stejně tak lobbisté ovlivňují i finanční toky rozpočtu EU. Je zřejmé, že jen velmi zřídka to má pozitivní efekt pro občany. Je to jen velmi sofistikovaná forma korupce.

ANO skutečné vládě občanů

Potřebujeme vrátit moc do rukou občanů. Není jiné cesty, než omezovat centrální agendy (a tím rozpočty) a „utnout chapadla lobbisticko-korupční chobotnici“. To není nic snadného, krátkodobého a jednoduchého.

Přesto: omezit vliv korporací na legislativu EU je úhelným kamenem její proměny. Bez kladného výsledku v této oblasti budou všechny další úspěchy jen dílčí.

Proto je potřeba tento systém změnit. Potřebujeme vrátit národním státům jejich suverenitu, svobodu i odpovědnost. Potřebujeme udržet různorodost národů, ekonomik i kultury. Skutečná pestrost (diverzita) znamená, že se všechny barevné odstíny neslijí do jedné nádoby superstátu, ale naopak bude zachována kulturní identita komunit, společenství i národů.

Naše cíle

  • Změna rozhodovacích procesů. Ty musí být realizovány volenými unijními orgány a ne unijními úředníky nebo unijními agenturami, apod.
  • Zásadní omezení a přísná regulace lobbingu.
  • Nepromlčitelná odpovědnost a exemplární tresty pro korporace, lobbisty, úředníky, politiky i poslance, kteří poruší pravidla.
  • Taková předběžná opatření, která umožní odstavit od rozhodování volené činovníky a v případě nutnosti zastavit projednávání dotčené agendy až do prošetření případu.
  • Zajistit, aby vyšetřování korupčních kauz a lobbingu mělo prioritu a před soud se dostalo v řádu měsíců.
  • Zrušení smluv, které znevýhodňují občany, místní subjekty, regiony či státy vůči korporacím.
  • Zneplatnění legislativy a smluv, u kterých bude prokázán lobbistický vliv.