Budoucí EU vidíme jako organizaci spolupracujících, suverénních a rovnoprávných národních států, která slouží občanům, ne korporacím.

Principy

Hodnotové ukotvení Evropy se musí vrátit ke kořenům. Může ve své původní podobě existovat, jen pokud bude dodržovat tyto nosné principy:

  • evropský prostor vyrostl a může se rozvíjet pouze na křesťanských a antických základech a hodnotách
  • občané jsou více než korporace
  • účelná decentralizace, čili rozhodování co nejblíže lidem, v regionech, s cílem co nejmenšího přesouvání peněz směrem do centra a zase zpět (skutečná subsidiarita)

Jak?

Cílem Hnutí v Evropském parlamentu je dosažení stavu, kdy bude obnoven princip jednomyslnosti v základních agendách dotýkajících se všech členských zemí a vše ostatní bude podřízeno principu dobrovolnosti.

Navrhneme stanovit tzv. minimální požadavky na členství:

  • zapojení se do společného hospodářského prostoru
  • zachování schengenského prostoru (za podmínky přísné ochrany vnějších hranic)
  • Ostatní OBLASTI navrhneme ponechat na dobrovolné bázi a zjednodušit procedury pro dobrovolný vstup a výstup jednotlivých členských států.

CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI
Gercenova 3, 102 00 Praha 15
IČ: 05754577
e-mail: cesta@hnuticesta.cz
ID datové schránky: rdmy2wu

Zásady ochrany osobních údajů 
Zásady používání cookies
RSS
© 2017 - 2020 | CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI

Obnovujeme Přirozený řád