Cítíš se být kluk anebo holka, nebo máš genderový nesoulad? To nevadí, protože v 9 letech můžeš začít brát Gonapeptyl (blokátor hypotalamu), zastaví se ti puberta a ty tak budeš mít víc času se rozhodnout, jaké pohlaví chceš být. Ve 12 letech si ho pak můžeš v doprovodu dospělého nechat zapsat na matrice, a kdyby ti to náhodou rodiče nedovolili, tak pak v 15 už můžeš sám, klidně proti jejich vůli … 

Vážení přátelé, 

zní vám to jako sci-fi? Nebo jako zlý sen o ztrátě základní identity člověka, ze kterého by se každý rád probudil? Umíte si představit svět, ve kterém budou vaše děti (nebo děti vašich dětí) od nejútlejšího věku masírovány genderovou ideologií? A co pak, když jí opravdu uvěří? 

Měla by pak ještě tradiční rodina (muž + žena + dítě) šanci na přežití? Ta nejmenší sociální jednotka, která od přírody zajišťuje pokračování rodu, lidské rasy? Jak by fungovala psyché našich v intencích genderismu převychovaných dětí, kterým by bylo vštěpováno, že jejich pohlaví není biologicky dáno, ale je otázkou osobní volby a mohou si jej měnit? Byly by svobodné, silné, morálně zdatné? Byly by šťastné?  

Přátelé, je to vážné, protože, byť je to pro mnohé z nás k nevíře, takový svět je možný. Tedy, pokud jej dovolíme stvořit. 

Istanbulská úmluva (IÚ) neboli Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí je vstupenkou do takového „ráje“.  

Tiše, nepozorovaně, pod rouškou koronaviru se opět chystá její ratifikace. „Vláda by mohla na konci prvního pololetí či nejpozději v létě dostat k projednání takzvanou Istanbulskou úmluvu“, potvrdila ČTK dne 16. 4. zastánkyně ratifikace IÚ a vládní zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková (ANO), odkaz zde

Na první pohled ušlechtilé cíle IÚ jsou však ve skutečnosti utopeny ve všudypřítomných uměle vykonstruovaných genderových konceptech. 

Odmítáme její ratifikaci! Protože ve skutečnosti neřeší potírání násilí na ženách (k němuž jsme se mimochodem zavázali již v roce 1980 v OSN a máme pro to vlastní právní prostředky a Ústavu ČR společně s Listinou lidských práv a svobod). Jejím hlavním cílem je prosazení genderové ideologie, která by měla fatální důsledky pro vytváření tradičních (heterosexuálních) rodin, zdravý a přirozený vývoj a vzdělávání našich dětí a je ukázkou bezprecedentního zásahu do práv rodičů na výchovu jejich dítěte a mnohé další. 

Skryté cíle IÚ a pořádky, které touží zavést, nejsou v souladu s Přirozeným řádem! Cítíme proto povinnost a odpovědnost udělat maximum pro to, aby to, co je pro lidskou společnost přirozené, nemuselo být nahrazeno tzv. New Gender Order (novým genderovým pořádkem).  

Společně se spolkem Tradiční rodina jsme se rozhodli podniknout patřičné kroky, které nabízíme i vám, pakliže situaci vnímáte podobně. Jak tedy můžeme/můžete přispět?

  • Osobně se zúčastněte projednávání ve Sněmovně nebo před budovou Sněmovny, a to pravděpodobně začátkem července. O přesném termínu vás budeme informovat. 
  • V případě zájmu osobní účasti se přihlaste na Doodle zde (k zajištění vstupu do Sněmovny).
  • Oslovte své poslance, senátory, politiky (vzory dopisů vč. seznamu kontaktů k vyžádání zde). 
  • Informujte občany a své blízké. 
  • Zapojte se do tisku a roznosu letáků (kontakt zde).
  • Přispějte spolku Tradiční rodina, který je velmi aktivní a tiskne množství letáků, zde.
  • Připojte se k internetové petici zde.

A nenechme se zmást, že je nás málo. Není tomu tak, jen ti, kteří lobbují za ratifikaci, jsou vidět a tak to budí dojem, že PRO je pomalu každý občan tohoto státu. Naší společnou a soustředěnou silou je nutné druhou stranu vyvážit. Musí nás být vidět. 

Proto hlavně přijďte, kdo můžete!

Pro více informací o problematice Istanbulské úmluvy dále doporučujeme rozbor Důvodové zprávy nebo navštivte stránky Tradiční rodina

A na závěr se s vámi loučíme citátem od Benjamina Kurase:

“Nejvzdělanější mozky naší civilizace se vybíjejí na boji proti racionálnímu přírodnímu faktu i spirituálnímu náboženskému příběhu, že „člověk je stvořen jako muž a žena“, a vymýšlejí teorii, že pohlaví je jen mentální konstrukt nemající s fyzickou realitou nic společného. Tak vznikl politický fenomén, jejž si dovoluji nazvat „patologická genderizace“, v němž pohlaví není věc biologická, nýbrž společensko-psychologicko-filozoficko-politická, a v němž každý máme právo se pokládat za jakékoli pohlaví, které nás napadne.“ 

Děkujeme, že jste s námi. 

Srdečně, 

Rada hnutí CESTA

 


Dovysvětlení:

Genderismus = genderová ideologie je směr, který popírá biologické pohlaví a trestá dodržování zavedených tradic a zvyků. Kontrolním orgánem je GREVIO, nikým nevolená mezinárodní nezisková organizace, jejíž členové (v tuto chvíli 10 žen) se těší doživotní imunitě. 

Gender = sociální pohlaví (česky také někdy rod) je pojem užívaný pro označení osobní identity a společenské role jedince ve vztahu k mužství a ženství.  Jinými slovy je to rod, který nezávisí na biologické podstatě, ale na tom, čím se „CÍTÍTE“ být v tuto chvíli.  

Mimochodem 30letý výzkum ve Švédsku ukazuje, že 10 – 15 let po chirurgické změně pohlaví jsou lidé až 20x náchylnější k sebevraždě (zdroj zde). Vyjádření psychologů, sexuologů, právníků a dalších zde.