Podívejme se na to z trochu jiného zorného úhlu, než poskytuje klasická analýza vztahů. 

Bez ohledu na to, jak dopadne spor ohledně výsledků prezidentských voleb v USA, zatím to vypadá tak, že americká společnost z voleb vyjde rozpolcená na dvě znepřátelené skupiny. Další vývoj se může ubírat několika různými směry. Bylo by vítanou alternativou a dobrou vizitkou Američanů, kdyby se vědomě rozhodli pro cestu smíření se situací a tím kandidátem, který bude v závěru celého procesu potvrzen ve funkci hlavy státu. Nelze však vyloučit ani možnost, že se konflikt obou názorových bloků dále vyhrotí.  Za demokraty by do ulic vyšlo hnutí Black Lives Matter nebo Antifa a na druhé straně by stáli ozbrojení jednotlivci hájící Trumpa i organizovaná domobrana.

Jak zareagují Black Lives Matter? 

Kdyby býval s výrazným náskokem vyhrál Trump, měly by v budoucnu organizované protesty hnutí BLM pravděpodobně menší sílu a nebyly by tak krvavé. Ovšem v případě, že vyhrál Biden, budou v budoucnu mít BLM větší pocit oprávněnosti ke svým protestům a tak můžeme očekávat, že se do nich pustí s větší agresivitou. Bude to platit tím spíše, čím více nebude Trump  chtít uznat korespondenční hlasování z důvodu reálné možnosti podvodů. V takovém případě by se střety obou bloků v USA mohly vyhrotit až do podoby připomínající občanskou válku a USA by tak místo zásadního ovlivňování mezinárodní politiky měly plné ruce práce na domácí scéně. Na to, aby se zabývaly novými válečnými konflikty ve světě, by neměly kapacitu. Pro nás by to znamenalo, že by Evropa nemusela být prostřednictvím svého členství v NATO vtažena do ozbrojeného konfliktu s Ruskem.

Jak bylo zmíněno výše, Bidenovo vítězství mohou BLM vnímat jako potvrzení své pravdy a vzpruhu a jako další motivaci pro své agresivní protesty, což na straně druhé bude motivovat obyčejné občany k většímu sdružování v domobraně a posílí to jejich snahy ochránit svůj majetek a životy se zbraní v ruce. Jak už historie ukázala mnohokrát, stačí jedna šikovná provokace a celý konflikt se může zvrhnout v nekontrolované násilí. Co může udělat Biden pro to, aby rozlícené tábory opět smířil? Jako odpověď se nabízí myšlenka, kterou by člověk raději potlačil, avšak…. nebyly to snad války vedené na cizích územích, které se v minulosti ukázaly být skvělým stmelovacím prvkem? 

Agrese směrem ven jako řešení domácích problémů

Nelze tedy vyloučit, že Biden sáhne právě po tomto osvědčeném prostředku, přičemž v současné době se k tomuto účelu přímo nabízí záchrana Běloruska před diktátorem, který léta nikomu nevadil, nyní by však mohl skvěle posloužit… A pak by již chyběl jen krůček k válce s Ruskem, které je západní veřejnosti již dlouhou dobu líčeno jako ta největší bezpečnostní hrozba, díky čemuž je půda pro případné schválení konfliktu valnou většinou obyvatelstva demokratických států dávno připravena. Polsko svou zahraniční politikou dává bohužel stále jasně najevo, že je případné konfrontaci otevřeno a působí dojmem, že z jeho strany by Bělorusko bylo vítanou záminkou. Za těchto okolností si lze snadno představit, jak NATO pod záminkou prosazování demokracie přispěchá běloruskému lidu na pomoc a Rusko bude chtít tomuto bohulibému kroku u svých sousedů (který prakticky znamená obsazení Běloruska cizími vojsky) zabránit. To bude samozřejmě hodnoceno  jako jasné vyhlášení války a státům Severoatlantické aliance, nezbude nic jiného, než tuto výzvu přijmout. Nezapomínejme, že nemusí jít pouze o Bělorusko, skrze koho by se mohl konflikt rozpoutat. I Ukrajina, vzhledem k Bidenovým kontaktům v této zemi, může být tou vhodnou alternativou.

Prodloužení Pax Americana

Takový válečný konflikt by byl samozřejmě lékem na mnohé palčivé neduhy Spojených států, protože kdo jiný by Evropě dodával zbraně a další nezbytné komodity? Kdo by Evropě půjčoval finanční prostředky na tyto nákupy, pokud by EURo nemělo žádnou hodnotu? USA by na tom vydělali a opět by mohly zaujmout roli světového četníka. Držme si palce, aby se Evropa bez ohledu na to, zda se vítězem prezidentských voleb stane Biden či Trump, do ozbrojeného konfliktu s Ruskem nenechala vtáhnout.

Jak se můžeme postavit takovému scénáři? 

Uvědomuji si, že výše popsaný scénář je katastrofický, ale bohužel není nereálný a je třeba s ním jako možnou variantou počítat. Zároveň musíme doufat a věřit, že kolektivní vědomí lidstva se proměnilo a naše společnost již nedovolí, aby si kterýkoliv stát, bez ohledu na svou velikost, sílu a význam mohl řešit své vnitřní problémy na úkor ostatních zemí, třeba i za cenu rozpoutávání válek na cizích územích. Brzy se dozvíme, jak na tom jsme.

Za nás, Českou republiku, můžeme dělat kroky, které povedou k upevňování naší pozice uvnitř EU díky posilování vztahů s V4+, tedy s Rakouskem, Maďarskem, Slovenskem a pokud to bude možné, tak samozřejmě i s Polskem, abychom byli v tomto uskupení co nejvíce soběstační, a také jednotní ve svých stanoviscích a při prosazování svých zájmů. V rámci možností ovlivňovat chování NATO do té míry, aby byly blokovány aktivity vedoucí k prosazování demokracie na cizích územích vojenskou silou. Velmi důležité je, abychom vedli zahraniční politiku všech azimutů a nečinili rozhodnutí či vyjádření k podpoře agrese a válek ve světě. Spolupráce je cestou pro lidstvo.