Vážená paní doktorko/pane doktore,

 s úctou a v důvěře se na Vás obracím jako na odborníka z oboru pediatrie a velmi mě zajímá Váš odborný názor na očkování dětí proti Covid-19.

Jsem matka 2 dětí (2 a 8 let), zároveň zdravotní sestra. Z počátku jsem se také nechala jako většina populace vystrašit informacemi o Covid-19, zprostředkovanými sdělovacími prostředky, ale postupně mi došlo, že bude lepší se uklidnit, chodit na vzduch a podporovat přirozenou imunitu.

 Ovšem stále jsem čekala, že situace postupně pomine. Ale bohužel i přes klesající počet nakažených se stále musely nosit roušky ve škole, testovat testy, které nemají schválení SÚKLem a už se mluví o vakcinací dětí od 12 let. Celá tato situace mě velice zneklidňuje a absolutně nevidím snahu se zamyslet a rozumně diskutovat na poli odborníků o této problematice. Přitom dle výsledků testování ve školách je známo, že děti nejsou šiřiteli infekce, případů pozitivity ve škole bylo minimum, avšak finanční náklady vynaložené na toto testování byly enormně vysoké.

 Co se týče očkování děti proti Covid-19, to ve mně způsobuje velice nepříjemné pocity pramenící z mnoha důvodů. Nejdříve se mluvilo o očkování pro ohrožené skupiny a jejich ochraně. Nyní se začala věková hranice postupně snižovat a už se mluví o očkování dětí od 12 let a také už je, pomocí reklamy, očkování spojováno s ulehčením nástupu do školy, vrácení dětí zpět do života a tak podobně. Reklama a informace v hlavních médiích vykresluje očkování jako jedinou spásu. Vůbec se nemluví o podpoře imunity pohybem, stravou, vitamíny atp. Pouze dětem celý rok, zavíráním doma, bez kroužků, pohybu, radosti s vrstevníky, nošením roušek, tu imunitu srážíme! Velice se obávám, že očkování bude brzy podmínkou pro školní docházku, kroužky atp.

Z dostupných informací mi je známo, že ačkoliv je očkovací látka proti onemocnění Covid-19 registrována a schválena pro použití v EU, je stále v probíhajícím experimentálním klinickém hodnocení (do roku 2023), tudíž bezpečnost vakcíny bude teprve postupně vyhodnocována na základě hlášení nežádoucích účinků. Proto mi není jasné, proč mají být očkovány děti, které měly ve velké většině případů lehký průběh, jejichž imunita se vyvíjí a to vakcínou, o které nemáme data o dlouhodobých účincích ani u dospělé populace?! A už nyní se objevují informace o nežádoucích účincích vakcín a to jsou jen ty krátkodobé. Ty dlouhodobé prostě nikdo nemůže vůbec znát a hodnotit.

Mimo jiné se mluví o nežádoucích účincích souvisejících se srážením krve. V diskuzi odborníků vedené prof. Dr. Bhagdim jsem zaznamenala informace o doporučení vyšetření markeru trombofilního stavu D-Dimerů před očkováním a po očkování. Jelikož uvádí, že i přes žádné symptomy očkovaného, došlo ke zvýšení tohoto trombofilního markru!

Tento fakt by mohl udělat očkování nebezpečné především pro mladé a zdravé jedince, tedy věkovou skupinu, pro kterou onemocnění Covid-19 nepředstavuje zásadní riziko a ohrožení na životě.

Za skutečně alarmující považuji skutečnost, že výrobci vakcín proti Covid-19 byli zproštěni právní odpovědnosti za poškození způsobené v důsledku vakcinace. Pokládám si otázku a zároveň mám odpověď:͈ Co je větší riziko očkování nebo prodělání Covid-19 u mladých a dětí, když pro ně, dle dostupných údajů, není infekce zásadní riziko a ohrožení na životě? Cítím za své děti velkou zodpovědnost, a proto potřebuji znát pravdu a Váš názor na vakcíny proti Covid-19, abych mohla udělat skutečně kompetentní a informované rozhodnutí. Mám podezření, že informace o tomto očkování, sdělované hlavním mediálním proudem, jsou zcela jednostranné, naprosto popírající veškerá rizika. 

Chápu, že Vy jako praktikující lékař tato opatření a nařízení neovlivníte, avšak moc bych Vás chtěla poprosit o vyjádření k tomuto tématu a o ochranu proti tomuto nepřiměřenému zasahování do zdraví toho nejcennějšího, co máme, dětí!

 Velice Vám děkuji za odborný názor a za zpětnou vazbu, ať už je jakákoliv. Pomůže mi to v rozhodování.

 S pozdravem,

XY

Kontakty na dětské lékaře si můžete stáhnout zde.