Co bylo a je záměrem řízené migrace lidí do Evropy při porušování všech azylových nařízení jednotlivých zemí EU? Proč je to ignorováno? Proč se nechrání a nezasahuje na hranicích Evropy? Máme mnoho otazníků, proč to EU dělá.  Zároveň máme mnoho zkušeností, abychom si na tyto otázky dokázali odpovědět.

Ptejme se nejdříve na to, jaké prospěšné vlivy by měla migrace mít?

 • Pomoc lidem ve válečných oblastech?
 • Zachránit vymírání Evropy?
 • Zajistit dostatek pracovní síly?
 • Vytvoření multikulturní společnosti?

Jak se situace vyvinula a vyvíjí za těch pár let zvýšené migrace?

EU se snažila prosadit kvóty pro přerozdělování „příchozích“, ale některé země nemají zájem a nechtějí „řízený příliv lidí“ do Evropy. EU přesto dále centralisticky rozhoduje a dále vytváří podmínky pro přijímání dalších vln „příchozích“.

Dne 18. 5. 2021 EU nařídila Česku i Slovensku přijímat imigranty. Směrnice byla včera schválena! Nové imigrační nařízení EU je platné pro celou EU. Nelegálně příchozí osoby do Evropy budou osobami “požívající mezinárodní ochrany”.  Jde o legitimizaci všech příchozích. Přerozdělovací kvóty budou nahrazeny tímto povolením k usazení pro příchozí i pro jejich rodiny. Nový princip říká to, že pokud „příchozí“ má pracovní smlouvu kdekoli v EU, pak má nárok na nejméně 80 % minimální mzdy platné v zemi EU (v ČR 12 000 Kč), kde bude pracovat 90 dní ze šesti měsíců a může cestovat kdekoli po EU! Imigrant nemusí umět žádnou řeč EU. Jakmile si odpracuje šest měsíců, může si dovézt rodinné příslušníky a usadit se ve kterékoli zemi EU! Tam si může otevřít vlastní agenturu na zaměstnávání imigrantů za 80 % minimální mzdy a dovézt nové imigranty.

Proč je to destruktivní? Pojďme se podívat na to, jak tato aktivita vytváří ekonomický, právní, sociální a bezpečnostní chaos v naší společnosti.

 • Válečné konflikty skončily, „příchozí“ i z jiných oblastí neodchází a země původu jsou bez lidí. Kdo tyto země bude obývat a bude v nich žít?
 • „Příchozí“ tvoří vlastní komunity, vznikají izolované oblasti a vidíme, že multikultura není funkční a každá skupina žije izolovaně. Vznik „no go zon“. Růst kriminality ve 2. – 3. generaci.
 • Pracovní síla je pro ekonomiku Evropy prakticky nevyužitelná. Jazykové, kulturní bariéry nepomáhají ekonomickému trhu, ale naopak ho ničí.
 • „Příchozí“ čerpají obrovské sociální dávky, na které nejsou naše sociální systémy postaveny. Dokonce bude vyžadováno, aby každá země zaplatila podíl na nákladech těchto „příchozích“. My jsme je nezvali, a přesto se po nás chce platit část těchto nákladů. To není reálné, protože odhadovaná částka se rovná výši celého důchodového systému.
 • V důsledku hospodářské krize se v EU očekává vysoká nezaměstnanost. EU ale bude dovážet imigranty, kteří budou mzdou pod povolenou minimální mzdu vytlačovat Evropany z pracovních pozic.

Celý tento řízený pohyb osob do Evropy je destruktivní. Nejsme xenofobní, jsme zásadně pro pomoc, ale v místě problému. A pomáhat stejně nelze na úkor naší země, nemůžeme připustit její destrukci. Pokud se na to podíváme z pohledu principů, které hnutí CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI zastává, pak zde vidíme následující:

 • EU omezuje naše svobodné a odpovědné rozhodování o své vlastní zemi.
 • EU vytváří podmínky boje, které povedou pouze k destrukci a vytváření chaosu ve společnosti.
 • EU rozhoduje centralistickým způsobem a ignoruje názory jednotlivých zemí.
 • EU zmenšuje soběstačnost nejen zemí Evropy, ale i původních zemí, odkud lidé přicházejí.
 • EU by se měla starat o udržitelnost na planetě a přitom vytváří extrémy a bílá místa na mapě světa.
 • EU by měla podporovat své tradice, historii a kulturu. V tomto okamžiku dělá pravý opak.
 • EU by měla vytvářet podmínky pro budoucnost a přitom importuje jiné kulturní a sociální zvyky do tradiční Evropské společnosti.

Je o to více znepokojující, že některé politické strany, jako např. Piráti a Stan, vidí tuto řízenou migraci jako přirozenou věc a je jim jedno, že dojde k nezvratným změnám v demografii Evropské populace, jak prohlašují.

Jsme zásadně proti destruktivním podmínkám, které EU prosazuje na úkor naší společnosti.

 

Jan Michael Kubín, předseda hnutí CESTA