Štítky

Přirozený řád

V Praze

Program:

  • Na úvod se představíme. Můžete a nemusíte se představit i vy.
  • V krátkosti představíme naše poslání a vizi.
  • V případě zájmu odprezentujeme či vysvětlíme do větší hloubky programové principy, kritéria Přirozeného řádu či Rovnovážný rozvoj.
  • Zeptáme se vás, o čem byste chtěli diskutovat.
  • Zbytek času jsme vám k dispozici.

Doba setkání vychází z našich předchozích zkušeností a je možné ji přizpůsobit situaci.

Jak se do Centra Kotlaska dostanete?

A) MHD

Doporučujeme tuto variantu vzhledem k velmi omezenému počtu parkovacích míst před Kotlaskou.

B) AUTEM

Přijedete z ulice Na Žertvách, zahnete doprava do ulice Pod Hájkem a na jejím konci doleva do ulice Kotlaska a hned asi po 20 metrech je odbočka doprava do kopce do ulice Nad Kotlaskou I, je tam ale zákaz vjezdu. Musíte tam vjet, jinak se tam nedostanete a pak pořád po hlavní, kolem tenisových kurtů, až na konec :o)

Alternativou je nechat auto na některém z parkovišť v okolí Palmovky, jsou zpoplatněna do 20:00.

Těšíme se na vás!