Národní a veřejný zájem

Národní zájem je soubor nejobecnějších požadavků státu vyplývajících z jeho geografické pozice, historických zkušeností a z aktuálních vztahů k jiným mocenským centrům.Veřejným zájmem se rozumí základní všeobecné potřeby občanů. Hrozby Národní a veřejný zájem nutně...