Za poslední rok jsem viděl několik pořadů, kde moderátor tlačil dotyčného do nějakého vyjádření, aby mu bylo odpovězeno dle představ moderátora. Domnívám se, že moderátor by měl z hosta dostat co nejvíce informací, aby si divák, posluchač mohl o hostu udělat představu, o jeho smýšlení, názorech, chování atd. Moderátor by měl být nezaujatý. Nemělo by jít o prosazování názorů moderátora.

Všichni svorně odsuzujeme komunismus, dáváme ho na stejnou roveň s fašismem. V těchto režimech nebyl možný jiný názor, než ten “správný”, jediný uznaný. Každý, kdo měl jiný názor, byl na černé listině, vedly se o něm spisy, nedostával žádný prostor k vyjádření se na veřejnosti a většinou byl i nějakým způsobem perzekvován. Vedly se seznamy a zakazovala se veškerá média, která měla špatný názor, natož kritický k režimu.

Co se ale děje dnes? Každý, kdo má jiný názor, než ten pro-evropský a pro-imigrační je nálepkován, označován za proruského, toho, který podlehl  ruské propagandě.  Čímž netvrdím, že ruská propaganda neexistuje. Existuje úplně stejně, jako propaganda pro-západní, pro-evropská, pro-atlantická. V rozhovorech je na tyto lidi útočeno ze strany moderátorů, kteří dávají svým způsobem vedení rozhovoru jasně najevo, že jsou ti “správní”, ti pro-evropští, pro-migrační, ti uvědomělí.

Dnes ani není potřeba,  aby člověk sympatizoval s Ruskem, stačí se vyjádřit ve smyslu, že v EU to není tak růžové, jak se nám někteří snaží vnutit a z jakéhokoliv důvodu třeba nesouhlasit s migrací, přijímáním migrantů a nebo s migrační  a zahraniční politikou EU. V tu chvíli se člověk dostane na seznam, kde se mu již nedává žlutá hvězda, ale hvězda rudá. A to nemluvím o tom, kdo tyto seznamy vytváří a co stačí, aby se někdo na tyto seznamy dostal.

Naprostá,  drtivá většina lidí odsuzuje fašismus a komunismus, nenávistné chování těchto diktatur k lidem s jiným názorem, ale velice často se právě největší kritici těchto režimů chovají stejně, i když se ohání evropskými hodnotami. Copak evropské hodnoty znamenají, že každý musí souhlasit s migrační politikou EU, s prosazováním menšin na úkor většiny, vše, co je západní, je správné a vhodné a vše, co je směrem na východ, je špatné a pro nás zhoubné? Je evropskou hodnotou odsuzovat člověka, který má jiný názor, a je jedno z jakého důvodu, a pak povinně nesouhlasit se vším, co kdy řekne, bez ohledu na to, jestli jsou jeho ostatní názory moudré nebo ne? Je evropskou hodnotou vytvářet ve společnosti strach promluvit jinak než je“ hlavním proudem“ určeno?

Jsem pro Evropskou unii, ale to neznamená, že souhlasím se způsobem, jakým je vedena. Nesouhlasím s migrační politikou, kterou vede EU, přesto jsem pro pomoc uprchlíkům, ne ekonomickým migrantům. Dalo by se to řešit mnohem lépe a přitom nebrat uprchlíkům jejich hodnotu a současně zachovat Evropu bezpečnou. Netvrdím ani, že v Rusku je vše špatné. Tvrdím, že elity dělají plno rozhodnutí, která poškozují zájmy občanů EU. Mám rád Evropu, tady jsem doma. Mám rád Českou republiku a jsem pro hájení národních zájmů v rámci spolupráce uvnitř EU. A přeji si Evropu, kde lidé budou moci vyjadřovat svůj názor, i ten kritický. Evropu, kde média budou šířit objektivní informace a nebudou zneužívána  k manipulaci veřejného mínění. Kde nikdo nebude označován hvězdou, ani žlutou, ani rudou. Jsem pro tyto názory špatný já? Dostanu cejch rudé hvězdy od našich „elit“?