Tento týden mě zaujala reakce jednoho čtenáře na článek, který byl uveřejněn na Novinky.cz. Tento článek se věnoval integraci uprchlíků do německé společnosti a vyzněl negativně, tj, že se integrace nedaří. Autor na konci uvedl jako zdroj Der Spiegel. To čtenáře překvapilo a tento primární článek si vyhledal; nevěřil, že by Der Spiegel uveřejnil takto negativní článek.

A skutečně, přišel na to, že na Novinkách bylo jen 630 slov a byly uvedeny jen negativní příklady, kdežto na Der Spiegel bylo 6 400 slov a byly tam uvedeny i pozitivní příklady, kdy se opravdu uprchlíci začlenili do německé společnosti. Čtenář napsal, že ho to natolik pobouřilo, že dokonce přemýšlel o možnosti podání žaloby na autora článku na Novinkách.cz, pro šíření nenávisti a strachu.

Co nám tu vzniká? Pokud tedy někdo napíše článek, kde uvede jen negativní příklady ze života, ať už má jakoukoliv motivaci (třeba je jen velký pesimista), budeme ho žalovat za šíření a vyvolávání strachu ve společnosti? Znamená to, že pokud budu chtít v budoucnu napsat článek, musí být i nějaká minimální část pozitivní? A co když budu chtít uvést jen negativní příklady?

Z mého pohledu nám tu vzniká extrém, kdy část společnosti chce sankcionovat názory podložené pravdivými(!) informacemi, které vyzní negativně a negativním způsobem ukazují na problém ve společnosti a tím můžou ve společnosti vyvolat negativní náladu nebo dokonce strach. A to bez ohledu na to jestli to je opodstatněné nebo ne.

Co by byl druhý extrém? Co by byla ta druhá polarita? Budeme dle tohoto vzoru analogicky žalovat názory, které ve společnosti mohou vyvolávat falešný pocit bezpečí? Falešný pocit, že je vše v pořádku a není potřeba mít z čehokoliv obavy?

V hnutí Cesta jsme přesvědčeni, že autor článku na Novinkách nemůže být žalován, stejně tak nemůže být žalován novinář či blogger, který nechce vidět nějaká rizika či hrozby. Bylo by to absurdní.

Svoboda slova samozřejmě není bezbřehá, ale její hranice nemůžou být bezdůvodně posouvány směrem k cenzuře či autocenzuře ve jménu politické korektnosti. Svoboda slova je nezbytnou podmínkou demokracie!

Jakékoli snahy o cenzuru jsou blokováním mechanismu zpětné vazby ve společnosti, což se logicky vždy vymstí. Řečeno naplno – vedou nás do totality.