„Váš vztah k socialismu není zjištěn. A to můžete být rád, že jsem to napsal jen takhle“. Řekl mi soudruh plukovník, když mi předával nějaké papíry a loučil se se mnou po absolvování vojenské katedry. Psal se rok 1987 a za socialismu absolvovali všichni VŠ studenti dvouletou vojenskou katedru s nějakou specializací a na vojnu šli pak jako tzv. „špagáti“ s poddůstojnickou hodností.

Vzpomněl jsem si na tuhle událost, když jsem si četl pirátský návrh „dobré praxe“, jak lustrovat fyzické a právnické osoby, popisovaný jako: „základní analytické vstupy pro výběr osob, které jsou zvažovány k výkonu funkce například do orgánů české státní správy, společností vlastněné státem či městy/obcemi, orgánů privátních společností, neziskových organizací, struktur politických stran a dalších zájmových sdružení…“ Dávno zapomenutá doba na mne dýchla, provázena lehkou nevolností: „Už je to zase tady“.

Milí Piráti, tenkrát bylo zakázáno poslouchat „štvavé vysílačky“ a bylo potřeba mít stranickou legitimaci pro získání důležitých a zajímavých postů. Dnes navrhujete – podle komunistického vzoru – prakticky totéž; totiž aby jako jedno z kritérií pro výběr osob bylo také Sdílení dezinformační portálů – cituji: „navzdory tomu, že moderní společnost je pod značným informačním tlakem, je nutné, aby osoby pracující s důležitými informacemi byly schopné rozlišovat mezi informacemi, které jsou pravdivé a nepravdivé. Musí se řídit tím, kdo je autorem informace, na jakém portálu je zveřejněna a jak je zdrojovaná. Šíření dezinformací či dokonce poplašných zpráv je opět vyhodnoceno jako problematické. Pokud je mystifikace publika vědomá a záměrná, lze danou osobu vyhodnotit i jako manipulátora.“ V kapitole 3.6 pak navrhujete dokonce šmírovat v sociálních sítích.

Musí se řídit tím, kdo je autorem informace, na jakém portálu je zveřejněna… Co tím myslíte? Četli jste Listinu základních práv a svobod? A rozumíte jí? Umíte si představit soudy, které řeší žaloby kandidátů, kteří na základě takového kritéria vypadli z výběrového řízení? A kdo bude konečnou autoritou, kdo posoudí, že daný sdílený text či dokonce celé médium se nesmí sdílet, jinak problém? Ministerstvo pravdy? A ono určí, co je Pravda?

Skutečná demokracie unese i extrémní názory. Schovají se totiž bez problémů na krajích Gaussovy křivky. Pokud narůstají, jasně osvětlují systémový problém, který je za normálních okolností funkční demokracie schopna pochopit a napravit. Jiný typ reakce – ostrakizace a umlčování má asi stejný efekt, jako umlčení kanárka v dole, když začne varovně křičet. Kamenování proroků byla vždycky špatná strategie a měla negativní důsledky.

Váš zásadní problém je, že nejste schopni rozlišit mezi skutečným extremismem a například normálním konzervativním názorem. Nechcete rozlišit mezi skutečným agentem cizí moci a někým, kdo má prostě názor, že v USA vládne dlouhodobě banda gaunerů (deep state), která se nezastaví před ničím. Chcete snad každému zájemci o práci ve státní správě, kdo neakceptuje neoliberální ideologie vnucované vámi a stávajícím establishmentem (tím nemyslím Babiše a Zemana, ale skutečné mocné z globálního pohledu), zakázat veřejně vyslovit svůj názor? Například
• že masové přijímání migrantů z jiných kulturních okruhů je vážným bezpečnostním rizikem;
• že islám má kromě duchovní složky i složku ideologickou, která vykazuje všechny podstatné znaky totalitní ideologie;
• že EU se stala nástrojem prosazování zájmů korporací a ideologií útočících na podstatu národní suverenity, tradiční rodiny a dokonce osobní identity;
• že tolerance k LGBT+ komunitě je v pořádku, ale není v zájmu nikoho aktivně mást hlavu dětem ohledně jejich pohlavní identity;
• že ekologická témata byla ideologizována se záměrem ekonomicky oslabit Evropu a vytvořit podmínky pro ideové zdůvodnění a obhajobu nastupující chudoby;
• že strýček Sam, stejně jako další velmoci, nejsou žádní přátelé, ale mocnosti, které prosazují své zájmy a liší se pouze metodami jejich prosazování;
• že Rusko se chová podle tohoto schématu, ale víceméně z obranných, nikoli útočných důvodů;
• že současnou dobu vidí jako nastupující korporátní fašismus.

Nevybral jsem tyto příklady náhodně. Žádné z výše uvedených témat totiž nenajdete v mainstreamových médiích (tabu) nebo se artikuluje výrazně jednostranně. Přitom se jedná o témata, které jsou zcela zásadní pro naši budoucnost. A to je významným signálem, že mainstreamová média slouží něčím zájmům.


Obr.: Cesta k totalitě

Média, která tato témata naopak do hloubky řeší (také vesměs jednostranně), nazýváte proruské, dezinformační atd. Dehonestujete autory. Mimochodem, zařadit do této skupiny Mariana Kechlibara, Terezu Spencerovou, Jana Schneidera nebo Markétu Šichtářovou je chucpe nejvyššího řádu. Ve skutečnosti (tím netvrdím, že tudy také netečnou desinformace, ale to se týká všech médií bez rozdílu) právě tato média a autoři vytváří informační rovnováhu a nahrazují názorový a obsahový výpadek veřejnoprávních i soukromých mainstreamových médií. Že nejsou po chuti stávajícím mocným, je nasnadě.

Víte, generaci, která zažila ČST a Rudé Právo, nic nenamluvíte. Opakujete v principu stejnou chybu, jako před vámi svazáci, komsomolci atd. Ve svatém nadšení a víře v lepší zítřky obhajujete ideu „liberální demokracie“ hezky po gotwaldovsku – kdo není s námi, je proti nám – tedy stejně, jako kdysi vaši totalitní předchůdci obhajovali ideu „socialismu“, „národního socialismu“ a „lidové demokracie“, ačkoli ve skutečnosti hájili vždy jen zparchantělý režim za tyto ideologie schovaný. Axiomatizovali jste si předpoklad, že vámi hájené ideologie jsou jediné správné a co víc, kromě tématu korupce jste přestali rozlišovat mezi ideou a realitou.

Abych nezapomněl: nebyla kritika stávajícího systému moci jádrem myšlení a podstatou programu Pirátů v minulosti? A jak dnes ještě stále rezonuje s velkou částí členské základny?

Nebo je vše jinak? Nejste přeci hloupí. Všechno, co jsem napsal, přeci víte také. Pak by ale jediným vysvětlením bylo, že už vás hraní si na demokraty nezajímá a začali jste novou hru: snad počítáte s tím, že se stanete proponenty režimu, který pod pláštíkem ideologie zvané „liberální demokracie“ a jejich zelených, gender a dalších odvozenin vytvoří totalitu mající charakter korporátního fašismu? Možná vaše špičky, ale celá členská základna? To se mi nechce věřit.

Říká vám něco princip kyvadla? Proto čím víc budete tlačit na pilu, tím víc budou lidé alternativní média sledovat. Touhu po pravdě nezastavíte. A čím víc budete tlačit kyvadlo do horní úvrati (zakazovat, dehonestovat, zavírat… kam až budete ochotni zajít?), tím tvrdší bude zpětný pohyb. K pochopení takto elementárních věcí stačí znalosti fyziky základní školy. Nemusíte být politologové. Opravdu jste ochotni nést odpovědnost za důsledky?