Láska jako vědomá volba

Písmo praví: „Bůh stvořil člověka ke svému obrazu“ (Genesis 1:27). Je-li Bůh Láska, je i Člověk Láska, byl-li stvořen k Jeho obrazu. Člověk je tedy zrcadlem Lásky Boží. To platí pro každého z nás, rozdíl je jen v tom, kdo si je toho vědom. A další úrovní...