Rizika dopadů ratifikace Istanbulské úmluvy nejen pro ČR

Cesta odpovědné společnosti společně s mnoha jinými uskupeními, občany i politiky již delší dobu přináší informace ohledně toho, co skutečně nabízí tzv. Istanbulská úmluva. Při pohledu na název úmluvy – Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a...