Darujte

Poskytnutím i sebemenšího daru přispějete na volební kampaň do Senátu Jana Michaela Kubína. Veškeré příjmy a výdaje týkající se hospodaření Hnutí CESTA jsou veřejně přístupné na těchto stránkách v menu „Jsme otevření„. 

Darovat můžete jako fyzická i právnická osoba (firma). Peněžité dary lze poskytnout pouze bezhotovostním převodem na účet vedený u Fio banky, a.s.

 

7777 222 333/2010

Dary do 1 000 Kč

Zde není potřeba darovací smlouva.

Stačí zadat platební příkaz dle následujících instrukcí:

  • Číslo účtu: 7777 222 333/2010
  • Variabilní symbol (VS): datum narození 
  • Specifický symbol (SS): telefon
  • Zpráva pro příjemce: DAR JMK obec trvalého bydliště.  Příklad: „DAR JMK Česká Třebová“

 

Dary nad 1 000 Kč

  • je potřeba dle zákona uzavřít jednoduchou darovací smlouvu,
  • hodnotu daru lze odečíst od daňového základu,
  • na základě vyplnění Vašeho emailu níže Vás rádi budeme kontaktovat.

 

V případě Vašeho zájmu Vám rádi vystavíme potvrzení o přijetí daru.

Prosba: budeme moc rádi, když nám v případě zřízení trvalého příkazu tuto skutečnost oznámíte na hkh@hnuticesta.cz. DĚKUJEME.

 

V případě jakýchkoli dotazů mě kontaktujte na  hkh@hnuticesta.cz

Katka