r

Cesta vede uchem jehly

Zde si můžete přečíst naše krátké komentáře k aktuálnímu dění. Díváme se zde a komentujeme události z pohledu Přirozeného řádu.

Manželství pro všechny

Manželství pro všechny

Oficiálním cílem prosazování tzv. manželství pro všechny je snaha zrovnoprávnit všechny typy (zatím) párových vztahů, heterosexuálních i homosexuálních. Dosavadní úprava tzv. registrovaného partnerství pro homosexuály není dle prosazovatelů dostatečná. Kromě absence nároku na vdovský důchod a další sociální...