Stanovy, přihláška a kodex členů Hnutí

  • Stanovy určují způsoby organizování, rozhodování a jednání orgánů a statutárních zástupců Hnutí.
  • Etický kodex je základním vodítkem pro etický rozměr chování a jednání členů Hnutí.

Dokumenty ke stažení