Vážené dámy, vážení pánové,

v této osudové době jsme všichni společně na životní křižovatce a rozhoduje se kudy, jak a kam půjdeme dál. Jako ústavní činitelé jste na sebe vzali také velkou odpovědnost za rozhodování o dalším osudu mnoha milionů občanů naší republiky, včetně Vás i Vašich rodin. Dovolujeme si Vám pro podporu moudrého rozhodování nabídnout několik myšlenek, které se týkají života a osudu nás všech.

Jsme si plně vědomi, že toto Vaše rozhodování je velmi náročné, protože jsme všichni v chaotické  situaci, plné nátlaku, strachu a bezmoci i často marného hledání cesty ven.

Přesto věříme,  že  rozhodujete v souladu s Vaším nejlepším vědomím a svědomím, ve prospěch smysluplného rozvoje všech oblastí života občanů České republiky.

Nechť je Vám ve Vašem rozhodování nápomocná také síla moudrosti a zkušeností velikánů naší historie, kteří svůj osobní život – stejně jako Vy – dali do služby pro dobro a rozkvět života v naší zemi. Inspiraci lze najít například u  Karla IV., sv. Ludmily, Jana Ámose Komenského, sv. Anežky české, Mistra Jana Husa, T.G. Masaryka, sv. Václava a mnoha dalších, odvážných osobností i obyčejných lidí,  kterým osud našich národů nebyl lhostejný.

Z celého srdce Vám i nám přejeme zužitkování této velké podporující síly, aby Vaše i naše životní cesta byla ochráněna a svobodně, plnohodnotně rozvíjena. Všichni si můžeme uvědomovat, že karmický zákon – zákon příčin a následků je základním principem života, platným pro každého člověka na zemi a pro každou duši bez výjimky! A není to zákon odvety, jak je někdy chápáno, je to zákon vyrovnání! Co zasejeme, to sami sklidíme. Co druhému učiníme, sami prožijeme, ať je to pomoc nebo ublížení, pochopení nebo zrada. 

Je více než zřejmé, že při řešení současné situace není skutečným odborníkům v patřičných oborech nasloucháno. Proč? A je naprosto nezbytné, aby toto bylo napraveno! My i Vy jsme těžce manipulováni a lidské životy jsou ohroženy, možná v masovém měřítku. A to nejen kvůli covidu, ale ve značné míře v důsledku celoplošných, ekonomicky likvidačních opatření, selhávání nezbytné lékařské péče a v neposlední řadě kvůli následkům život ohrožujícího, masového očkování v nevědomosti i z nevědomosti a hlavně ze strachu. Také zde platí karmický zákon: Kdo druhému ubližuje, sám si prožije ublížení i prožitek toho, komu ublížil. Kdo koná nevědomě, bude lekcemi života až k uvědomění vyučován. Kdo jedná v soucítění, tomu je v životě odlehčeno.

Člověk se zdravým rozumem jasně vidí, že situace je řešena na základě moci a prohlubování strachu a z této pozice naprosto chybí vůle skutečně uzdravovat nejen naše tělo, ale i naše životy. Hledáme nemoc (nesmyslným celoplošným testováním) a neřešíme její příčinu! Je to hra s nevědomím člověka. Hra na skrývání skutečné pravdy, ve které je vyžadována otrocká poslušnost. A dle karmického zákona platí: Kdo koná ve lži, bude odhalen, zostuzen i obelhán. Kdo koná ve zlém, zlo vstoupí do jeho života a své zlé skutky i prožitky svých obětí si sám prožije.

 Za mohutné pomoci hlavních médií, včetně veřejnoprávních, je uměle vytvářena atmosféra strachu, který slouží jako dokonalý nástroj pro ovládání společnosti. Jsme obelháváni. Stále více se projevuje, že o nás rozhodují jakési nadnárodní, ryze mocenské síly, našimi občany nevolené, pro naše občany neviditelné, naše občany a naši zemi zotročující.

A karmický zákon říká: Kdo zotročuje druhé, sám se stane bezmocným otrokem. Kdo druhého ovládá strachem, sám se bude v bolesti strachy třást.

 Z celého srdce přejeme Vám i nám, všem občanům této republiky, a nejen jim, abyste zůstali v síle své moudrosti, ve kterou věříme. Nechť  Vaše rozhodování slouží rozkvětu života nás všech, celé naší země. A dle zákona příčin a následků také platí:  Kdo žije v pravdě, je od zátěže osvobozen. Kdo s čistým záměrem pro dobro všech zúčastněných koná, ten dobrem pro jeho duši bohatě je odměněn.

Nechť je k nám všem život a osud milosrdný.

S přáním šťastného života Vám i nám všem.

Za naše rodiny, přátele a spoluobčany v souznění:

 

Jaroslav Kuchař,  Vědomí Srdce, o.p.s.

Jan Michael Kubín,  hnutí CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI

David Tesař, Manifest.cz