Jako jediní navrhujeme skutečně nestrannou, komplexní a kauzální léčbu společnosti, tj. léčbu příčin, ne jen povrchní a k ničemu nevedoucí léčbu příznaků. To je také důvod, proč jsme se neměli ke komu přidat.

  • Nevycházíme z žádné konkrétní ideologie, ale z praxí ověřeného poznání obecných zákonů Univerza, vědy a filozofie. Svět je pestrobarevný, odmítáme se na něj dívat prostřednictvím jednobarevných brýlí.
  • Naše analýza současného stavu společnosti je nepředpojatá a komplexní, jde k podstatě věci a ke skutečným příčinám. Nespokojíme se s povrchním pohledem na realitu ani zaměřením na jedno téma.
  • Námi navrhovaná řešení proto mají potenciál řešit problémy komplexně a dlouhodobě. Každé navržené řešení odstraní systémové příčiny problému a nastoluje stabilitu a harmonii.
  • U rozporných záležitostí a protikladných konceptů hledáme řešení, která nejsou jejich jalovým nefunkčním kompromisem, ale jsou jejich vyšší syntézou. Nejvýznamnějším kritériem je, aby navržené řešení bylo v zájmu nejvyššího dobra pro všechny zúčastněné.
  • Nestraníme nikomu ani nejednáme v zájmu žádné skupiny, ale po všech chceme přijetí spolu-odpovědnosti.
  • Odmítáme uvnitř našeho hnutí i ve společnosti  rozhodování typu 51:49. Jakákoli provedená změna musí být, pokud je to možné, se souhlasem dotčených stran.U těch rozhodnutí, kde toho nelze dosáhnout, musí být pro změnu minimálně 62% dotčených osob – tato hodnota vychází z univerzální přírodní konstanty, zlatého řezu.
  • Naše jednání je řízeno výhradně naší vizí a hodnotami. Odmítáme oportunismus.