NAŠE HODNOTY

Ze kterých vycházíme, které ctíme, a o jejichž neustálé naplňování usilujeme.
R

1. Účel nesvětí prostředky

Cílů dosahujeme výhradně způsobem, který umožňuje dodržení našich hodnot, stanov a dalších pravidel a zásad, platných zákonů a morálky.

z

2. Jednáme otevřeně, a pravdivě. Nic neskrýváme.

V našem jednání není místo pro polopravdy, manipulaci a zákulisní taktiky.

3. Všechna rozhodnutí jsou ku prospěchu vyššího celku.

A s cílem dosažení nejvyššího dobra; dopady rozhodnutí posuzujeme ze všech hledisek a z pohledu všech zainteresovaných stran.

T

4. Ctíme pravdu, kritické, ale otevřené myšlení a kreativitu.

Ctíme pravdu ve svém myšlení, svých slovech i skutcích a společně usilujeme o hledání pravdy. Všechny koncepce a řešení vznikají na základě pečlivé analýzy a zralého úsudku. Neexistují tabu, jsme maximálně kreativní a invenční.

5. Ctíme odbornost a kvalitu.

Všechny koncepce a řešení předkládáme s vizí dlouhodobé funkčnosti a jasně definované přidané hodnoty. Proto nesmí být odbornost a profesionalita deformována jakoukoli ideologií.

6. Naše diskuze jsou věcné.

Všichni pozorně nasloucháme (a nevytváříme si domněnky); neodsuzujeme jiné názory ani jejich nositele, používáme výhradně věcné argumenty; neustále si vzájemně ověřujeme, že si rozumíme; místo tlačení své Pravdy hledáme společně hranice její platnosti.

7. Rozhodujeme pokud možno konsensem.

Jsme ale ochotni ke kompromisu, zvláště pokud vznikne na základě hluboké diskuze a neučiní výsledek jalovým. Blokování dohody jen z důvodu lpění na své pravdě není přípustné.

8. Podporujeme odpovědnost, týmového ducha a odvahu.

Služba občanům vyžaduje ryzí charakter jednotlivce, nadřazenost společného zájmu a týmovou práci. Jen při splnění těchto podmínek můžeme převzít odpovědnost. Nebojíme se měnit věci okolo sebe.

9. Jsme empatičtí a tvoříme s radostí.

Máme otevřené oči, srdce i mysl. Snažíme se poznat, pochopit, porozumět a vcítit se. Naše aktivity jsou nám radostí, bereme věci s humorem a nadhledem.