Jsme normální lidé, jako vy. Roky jsme jako občanští aktivisté bojovali proti různým nešvarům ve společnosti, proti libovůli politiků a zastupitelů, či proti postupnému oklešťování osobních svobod. Demonstrovali jsme, sepisovali petice, protestovali. Většinou to však byl marný boj…

Jako jediné další ústavně konformní řešení tedy bylo rozhodnutí vstoupit do politiky. Otázkou bylo, jestli dělat osobní kompromisy a podpořit některou ze stávajících stran.

Protože jsme však chtěli jít jinou cestou a bylo nás dost podobně smýšlejících, rozhodli jsme se založit toto hnutí.

skupina na web

Narodila jsem se v roce 1973 v Praze. Celý můj profesní život spojuje téma komunikace. Mluvit spolu věcně, otevřeně a být ochoten poslechnout si bez předsudků názor druhého člověka, je, v mém vnímání, jádrem zdraví každého jednotlivce i společnosti.

Narodil jsem se v roce 1974 v Ústí nad Labem. Mám zkušenosti z oblasti bankovnictví, obchodu a posledních 16 let se také věnuji osobnímu rozvoji a terapiím jak osobním, tak firemním. 

Již dvacet let se pohybuji v oblasti strategického poradenství s cílem pomoci získat  či udržet českým firmám konkurenceschopnost, která je založena na dodávání reálné hodnoty zákazníkům. 

Pocházím z Českých Budějovic. Miluji svou rodinu! Mám kolem sebe spoustu krásných lidí, kteří mi jsou oporou a inspirací na mé cestě. V životě se dotýkám krásy, stejně jako temných chvil.

Narodil jsem se 10. 11. 1963 v Praze, kde žiji. Během života jsem dospěl k následujícímu životnímu mottu: „Poznávejme spojené a spojujme poznatelné“.