Kacířství jako program a vize zemí Koruny české

Na dějiny zemí Koruny české se dá z jistého úhlu pohledu dívat jako na dějiny kacířství (v duchovní rovině), odboje a kverulantství (v mocenské rovině). Tato charakteristika nás provází ne 100, ale spíše 1 200 let a v některých úsecích našich dějin si vyžádala potoky...

Násilí v Brně jako střet o pojetí svobody

Je dobře, že divadelní představení Vaše násilí a naše násilí vzbudilo takový ohlas a mediální diskuzi. Smutnější je, že každý má potřebu se přidat na jednu či druhou stranu a utloukat protivníky často jen pseudoargumenty. Aniž by si lámal hlavu, o co tady jde...

Přirozený řád života

Začněme citací od Jana Amose Komenského z Labyrintu světa a ráje srdce: „Viděl jsem před sebou tento svět jako nějaký převeliký hodinný nástroj složený z rozličných viditelných i neviditelných materií a však skleněný, průhledný a křehký všechen a ne na tisíce, nýbrž...

Kdo hledá Pravdu aneb Zkouška dospělosti

Co když má každý, ale úplně každý úhel pohledu svou cenu? I kdybychom ho nakonec odmítli ze sta procent? Co když má každá diskuze potenciál vést k evoluci našeho poznání? Když jsem se narodil, existovala jen jedna oficiální Pravda. A pak ještě ta druhá, neveřejná,...

Věda a víra jako voda a oheň: musí to být?

Člověka plně vědomého si své duchovní podstaty není možné ovládnout žádnými prostředky. Nutnou podmínkou moci je tedy zabránění tomu, aby poznávání duchovního rozměru lidské existence bylo evolučním procesem jdoucím ruku v ruce s poznáním vědeckým. Tento text je...